•  

    (+89) 44 3374 4220 - 24

  •  

    info@orumiehsteel.com

 

شرکت فولاد ارومیه

درباره شرکت

شرکت فولاد ارومیه
چشم انداز ما در آینده ای نزدیک، ارائه برخی از مواد اولیه مورد نیاز برای کشور مان و همسایگان خود مانند عراق، ارمنستان، ترکمنستان و غیره است. برای دستیابی به این موضوع، پروژه های ساختمانی شرکت فولادسازی ارومیه را در یک منطقه 250 هکتاری ایجاد کرده ایم.
Orumie Steel Co.

چشم‌انداز و ماموریت

چشم‌انداز
ما آرزو داریم معیار صنعت فولاد جهانی را برای ایجاد ارزش و شهروندی در شرکت را داشته باشیم.

ماموریت
شرکت فولاد ارومیه : تشخیص می‌دهد که در حالی که صداقت و شرافت، اجزای اصلی یک شرکت قوی و پایدار هستند، سود آوری، جرقه اصلی فعالیت اقتصادی را فراهم می کند.

ارزشهای اصلی ما

منطقه وسیع
۲۵۰ هکتار برای تحقق رویاها کافی است تا برای آینده قوی برنامه ریزی کنند.
خطوط تولید
کاتالوگ

ارتباط با ما :